ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΛΛΙΡΗ

AΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

Διάφορα

Ανάπλαση άξονα Αχειροποιήτου - Αγ.Σοφίας Δήμου Θεσσαλονίκης


Θέση: Θεσσαλονίκη

Είδος έργου: δημόσιος διαγωνισμός

Χρόνος εκπόνησης: 2012

previous    next