ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ   ΚΑΛΛΙΡΗ

AΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

Βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Επέκταση γραφείων της Γιόξας Α.Ε.

Θέση: Aθήνα

Εμβαδόν: 480 τ.μ.

Είδος έργου: ιδιωτικό

Ανάθεση: 2002

Περάτωση: 2002

previous    next