ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ   ΚΑΛΛΙΡΗ

AΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

Κτίριο γραφείων

Κέντρο εξυπηρέτησης της ΕΤΒΑ Α.Ε.

Θέση: 16 σημεία στην Ελλάδα

Εμβαδόν: 185 τ.μ.

Είδος έργου: διαγωνισμός

Ανάθεση: 2006

Περάτωση: 2006

next