ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ   ΚΑΛΛΙΡΗ

AΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

Κτίριο γραφείων

Κτίριο Γραφείων της Metalica A.E.


Θέση: Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης

Εμβαδόν: 1.100 τ.μ.

Είδος έργου: ιδιωτικό

Ανάθεση: 2004

Περάτωση: 2009


Το κτίριο μελετήθηκε για την μελλοντική ανάπτυξη της εταιρείας. Το 2009 αποπερατώθηκε η πρώτη φάση του συνολικού έργου

next